top of page

STADSKNIETJES

Met gistarist Shannon Westcott vorm ik sinds afgelopen zomer Het Zachtivistisch Spoken Word- duo Stadsknietjes. Vol geestdrift en inspiratie geven wij samen vorm aan de meest urgente vraag van deze tijd; hoe kunnen we ons duurzaam verbinden met de aarde waarop we leven?

Ons antwoord: via ons lichaam!

Stadsknietjes creëert belichaamde poëzie, en illustreert hiermee actuele thema’s als Care, Duurzaamheid, Animisme en Deep Ecology.

Bekijk ons werk op facebook en op Youtube:

Bodybuilder:

https://youtu.be/BcAy1CFxzjU

Stroommm:

https://youtu.be/X65dUsncmfg

Stadsknietjes:

https://youtu.be/fH9sm-e1X1w

Compilatie:

https://youtu.be/uMWbPgjgRKQ

bottom of page