top of page

De ZACHTIVIST

Schaftkeet De ZACHTIVIST is een lichaam. Een binnenwereld. Een veilige bubbel in een onstuimige wereld. Een ontmoetingsplek die ruimte biedt aan een ander verhaal. Aan de stilte.

Schaftkeet De ZACHTIVIST is een tijdcapsule. Een plek waar we ons los kunnen weken van oude patronen en samen vormen kunnen geven aan een nieuwe, belichaamde werkelijkheid.

De ZACHTIVIST is een mobiel atelier. Zij nodigt deelnemers uit om hun handen uit de mouwen te steken en klei te kneden. Rituelen te ontwerpen. Gedichten te schrijven. Stemmen samen te vlechten. Dromen te bundelen.

De ZACHTIVIST ondergaat een momenteel een transformatieve verbouwing op lokatie van Buurtwerkplaats Noorderhof en wordt mooier, en mooier, en veiliger, en mooier.

Vanaf zomer 2024 gaat zij op pad en houdt stil op trottoirs, pleinen, festivals, protestdemonstraties, kantoortuinen.

 

Kijk ook op: zachtivist.nl

bottom of page